Premie zonnepanelen in 2021 tot 1500 euro!

Vanaf 2021 kan je niet meer kiezen voor een zonnepaneelsysteem met terugdraaiende teller en wordt de digitale meter de norm. Gelukkig kan je in 2021 genieten van het subsidievoordeel:

 • €300 per geïnstalleerde kWp voor de eerste 4 kWp;
 • €150 per geïnstalleerde kWp voor de schijf tussen 4 kWp en 6 kWp;
 • Maximale subsidie van €1500.

Voorbeeld: 
18 panelen van 300 Wp, samen goed voor een vermogen van 5,40 kWp. Indien je aan alle voorwaarden voldoet, ontvang je een premie van 4 x €300 + 1,40 x €150 = €1410.

Al deze voorwaarden zijn van toepassing:

 • De premie is bedoeld voor kleinere installaties van zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA.
 • De nieuwe zonnepanelen worden door een RESCert-installateur op het dak van een gebouw geplaatst.
 • De premie geldt enkel voor gebouwen die voor 1 januari 2014 aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet of gebouwen waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte werd ingediend binnen de geldende termijn. Gebouwen die gerenoveerd worden en waarvan de omgevingsvergunning minder dan 5 geleden werd verleend, komen in aanmerking als het gebouw voor 2014 was aangesloten op het distributienet.
 • De premie is eenmalig en beperkt tot één per woning of wooneenheid voor residentiële gebouwen en tot één per gebouw voor niet-residentiële gebouwen.
  De premie kan toegekend worden op voorwaarde dat
  • achter het aansluitingspunt nog geen zonnepanelen in  dienst zijn of waren (met uitzondering van eigendomsoverdracht waarbij de installatie voorafgaand aan de eigendomsoverdracht werd verwijderd);
  • de geplaatste zonnepanelen uiterlijk drie maanden na de indienstname bij de netbeheerder aangemeld zijn;
  • de premie-aanvraag binnen het jaar na indienstname van de zonnepanelen ingediend is.

Aanvullend geldt dat:

 • de zonnepanelen gedurende minstens vijftien jaar na indienstname niet verplaatst mogen worden naar een ander perceel, en
 • de zonnepanelen niet uitgebreid mogen worden met een installatie die geniet van de regeling van de ‘terugdraaiende teller’, tenzij de betrokken netgebruiker onherroepelijk afstand heeft gedaan van het recht op de terugdraaiende teller.

Vraag uw gratis en vrijblijvend plaatsbezoek aan!

U kan ons contacteren voor een gratis en vrijblijvend plaatsbezoek.
Een van onze experts komt bij u ter plaatse en helpt u bij uw zoektocht naar de meest geschikte plaats en materialen voor uw zonnepaneelinstallatie.

Betrouwbare merken

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Meer informatie
Ik snap het!