Is er een premie voor zonnepanelen?

Vanaf 2021 kan je niet meer kiezen voor een zonnepaneelsysteem met terugdraaiende teller en wordt de digitale meter de norm. Gelukkig kan je in 2021 genieten van het subsidievoordeel:

  • €300 per geïnstalleerde kWp voor de eerste 4 kWp;
  • €150 per geïnstalleerde kWp voor de schijf tussen 4 kWp en 6 kWp;
  • Maximale subsidie van €1500.

Voorbeeld: 
18 panelen van 300 Wp, samen goed voor een vermogen van 5,40 kWp. Indien je aan alle voorwaarden voldoet, ontvang je een premie van 4 x €300 + 1,40 x €150 = €1410.

Wat is de betekenis van eigenverbruik?

Eigenverbruik is het verbruik die je hebt op hetzelfde moment dan dat ze wordt opgewekt. Bij installaties vanaf 2021 is enkel het gedeelte eigenverbruik  gratis elektriciteit.

Wat gebeurd er met de energie van de zonnepanelen als er geen of te weinig verbruik is?

Deze wordt terug op het net gestoken. Wanneer je een contract afsluit met een energieleverancier krijg je hiervoor een vergoeding van ongeveer 3 eurocent/kWh.

Wat is het nut van een energiemanagement systeem?

Met een zo'n systeem kan je het "eigenverbruik" verhogen en moet je aldus minder elektriciteit betalen. Enkel je eigenverbruik (verbruik op het zelfde moment dan dat het wordt opgewekt) is immers gratis. Zo'n systeem meet enerzijds je actueel verbruik en anderzijds je actuele opbrengst. Wanneer er meer opbrengst is dan verbruik kan het systeem bepaalde toestellen sturen (bijvoorbeeld frigo laten werken, warmwaterboiler opwarmen, ...). Ook kan zo'n systeem ervoor zorgen dat bij een overschot aan energie de battrij wordt opgeladen en bij een tekort aan energie deze van de batterij wordt gehaald (in plaats van het elektriciteitsnet).

Wat is een AC gekoppeld batterijsysteem?

Zonnepanelen leveren gelijkspanning. Batterijen werken ook op gelijkspanning. Bij AC gekoppelde systemen wordt de gelijkspanning van de zonnepanelen eerst omgezet in wisselstroom. Dit gebeurd met een DC/AC omvormer. Met die wisselstroom worden uw elektrische toetsellen gevoed. Er is dus nog een tweede omvormer (AC/DC) nodig om de bekomen wisselspanning terug om te zetten naar gelijkspanning om de batterij te kunnen opladen. Door deze extra omzetting ligt het rendement van dit systeem lager dan bij DC gekoppelde systemen waarbij de gelijkspanning van de zonnepanelen gebruikt wordt om de batterij op te laden.

Wat is een DC gekoppeld batterij systeem?

Zonnepanelen leveren gelijkspanning. Batterijen werken ook op gelijkspanning. Bij DC gekoppelde systemen wordt de gelijkspanning van de zonnepanelen gebruikt om de batterijen op te laden. Via een hybride omvormer wordt dan de energie van de zonnepanelen en/of de batterij gebruikt om uw toestellen van elektriciteit te voorzien.

Welke batterijsystemen bestaan er?

Er bestaan AC gekoppelde en DC gekoppelde batterijsystemen. Bij AC gekoppelde batterijsystemen wordt met een eerste omvormer de gelijkspanning van de zonnepanelen omgezet in wisselspanning voor je huishoudtoestellen. Een tweede omvormer is nodig om de ontstane wisselspanning terug om te zetten in gelijkspanning om de batterij op te laden. Bij DC gekoppelde systemen wordt er met één hybride omvormer gewerkt. Via deze hybride omvormer wordt dan de energie van de zonnepanelen en/of de batterij gebruikt om uw toestellen van elektriciteit te voorzien.

Hoe groot moet mijn batterij zijn?

De grootte van een batterij wordt uitgedrukt in kWh (kiloWattuur). Een goede vuistregel is dat je in verhouding met het aantal kW (kiloWatt) aan zonnepanelen volgende factoren hanteert :

- maal 1,2 als je veel thuis bent overdag

- maal 1,5 als je niet veel thuis bent overdag

Voorbeeld : 2 personen die overdag gaan werken en er ligt 4kW aan panelen. Een goede keuze qua batterij is er één van 6kWh

Is een batterij interessant?

Vanaf 2021 kan een batterij een meerwaarde betekenen. Enkel de elektriciteit die wordt verbruikt op hetzelfde moment dan dat ze wordt opgewekt is gratis. De elekriciteit die je nog van het elektriciteitsnet moet halen moet je wel betalen. Als je dus overdag gaat werken en pas 's avonds thuis komt zal je een groot deel van de elektriciteit van het net moeten halen en die bijgevolg ook moeten betalen. Een batterij zorgt ervoor dat je de elektriciteit die overdag door de zonnepanelen wordt opgewekt kan opslaan. Deze kan dan later op de dag terug gebruikt worden waardoor je het elektriciteitsnet minder nodig hebt en dus meer gratis elektriciteit hebt.

Is er een premie voor thuisbatterijen?

  • De premie bedraagt 250 euro per kilowattuur werkelijke capaciteit van het batterijsysteem.
  • De premie bedraagt maximaal 3.200 euro en kan nooit meer bedragen dan 35% van de investeringskosten. 

Wat is een hybride omvormer?

Een hybride omvormer is een omvormer die de gelijkspanning afkomstig van de zonnepanelen enerzijds omzet in bruikbare wisselspanning voor je huishoudtoestellen en anderzijds DC spanning levert om een batterij op te laden.

Hoe werkt een zonnepaneelinstallatie?

De zonnepanelen zetten de energie van de zon om in elektriciteit (gelijkspanning).
De omvormer zet de gelijkspanning om in wisselspanning 
De opbrengstmeter registreert de hoeveelheid geproduceerde energie.

Wat zijn monokristallijne panelen?

De monokristallijne cellen worden gemaakt van één cilindrisch siliciumkristal door het te versnijden / verzagen. Deze panelen hebben een beter rendement bij direct zonlicht.

Wat zijn polykristallijne panelen?

Deze cellen worden gemaakt van gesmolten en geherkristalliseerd silicium. Tijdens het productieproces wordt het gesmolten silicium in balkvorm gegoten, waarna deze in zeer dunne wafers en daarna in volledige cellen worden geassembleerd. Waar de monokristallijne cellen per cel homogeen zijn in kleur, hebben polykristallijne cellen een typisch korrelige textuur. Deze panelen hebben een betere opbrengst bij difuus licht.

Wat zijn dunnefilm panelen?

Er bestaan twee soorten dunne film panelen. Enkel de CIGS of CIS panelen worden door energievoormorgen gebruikt. De nieuwste generatie CIS-panelen kunnen een efficiëntie halen van 13-15 procent. CIS panelen presteren goed onder zwak licht omstandigheden. Vooral in de winter of op oost of west daken halen CIS panelen meer opbrengst dan monokristallijne of polykristallijne panelen.  Deze panelen vertonen ook een beter gedrag bij schaduw en bij hoge temperatuur.

Wat is een omvormer?

Al uw elektrische apparaten die worden aangesloten op het stopcontact werken op wisselspanning. Zonnepanelen leveren gelijkspanning.
Een omvormer is het toestel dat de gelijkspanning die de zonnepanelen leveren omzet in bruikbare wisselspanning.

Wat is een string omvormer?

Tradioneel worden alle zonnepanelen in serie met 1 centrale omvormer verbonden, die de omvorming regelt van gelijkstroom naar wisselstroom. Dit noemt men een string-omvormer.
Zonnepanelen worden in serie (dit is: achter elkaar in een kring) aan elkaar geschakeld (Engels: "string"). Deze kring wordt aangesloten op een ingang van de omvormer. Een string-omvormer heeft één of meerdere ingangen waar kringen van zonnepanelen op kunnen worden aangesloten. Voor kleinere installaties tot 10kWp wordt er quasi altijd gebruik gemaakt van één omvormer waarop alle zonnepanelen aangesloten zijn. Voor grotere installaties wordt er ofwel met één centrale omvormer gewerkt, of worden verschillende kleinere omvormers ingezet.
Een string-omvormer heeft steeds een optimaal werkingsgebied waarbinnen de omzetting van gelijkstroom naar wisselstroom het meest efficiënt gebeurt. Bij het ontwerp van de installatie (dit wordt ook wel het "dimensioneren" genoemd) moeten de kringen steeds opgebouwd worden in functie van dit optimale werkingsgebied.
Het grootste nadeel van een string-omvormer is dat wanneer één zonnepaneel minder opbrengst heeft, de hele kring noodgedwongen op het vermogen van dat paneel zal functioneren. Schaduw, afwijkende hellingshoeken of oriëntatie, afwijkende elektrische waarden, vuil dat zich kan opstapelen: het zijn allemaal potentiële opbrengst-dempers. Bij de keuze voor een string-omvormer moet er dus steeds een grondige studie gebeuren om te vermijden er opbrengstverliezen zijn.

Wat is een micro omvormer?

Traditioneel worden alle zonnepanelen met 1 centrale omvormer verbonden. Een micro-omvormer is de decentrale benading: elk zonnepaneel wordt voorzien van 1 micro-omvormer.
In tegenstelling tot het traditionele opzet waarbij één omvormer instaat voor de omzetting van de elektriciteit van alle panelen, worden micro-omvormers steeds per paneel voorzien. Eén enkele micro-omvormer zal de stroom van één enkel paneel omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom. Doordat alle panelen op die manier hun eigen slimme Mppt-computer hebben en niet meer in serie aan elkaar gekoppeld zijn, worden de negatieve gevolgen van schaduw en andere boosdoeners beperkt tot het paneel in kwestie.
De micro-omvormers laten ook toe dat de eindgebruiker of installateur de opbrengsten steeds op de voet kan volgen op paneelniveau.
Het gebruik van micro-omvormers is specifiek ook zeer interessant voor kleinere installaties. De kost van een aantal micro-omvormers is vaak lager dan de kost van een string-omvormer.

Wat is een optimizer?

Traditioneel worden alle zonnepanelen met 1 centrale omvormer verbonden. Hierdoor werkt elke string maar zo goed als het zwakste paneel. Door een optimizer per paneel te plaatsen laat je toe dat de panelen afzonderlijk van elkaar werken. Doordat alle panelen op die manier hun eigen slimme Mppt-computer hebben en niet meer in serie aan elkaar gekoppeld zijn, worden de negatieve gevolgen van schaduw en andere boosdoeners beperkt tot het paneel in kwestie. De optimizers laten ook toe dat de eindgebruiker of installateur de opbrengsten steeds op de voet kan volgen op paneelniveau.

Wat is een groenestroomteller?

Dit is een meetinstrument dat de hoeveelheid energie die de panelen produceren registreert.

Hoeveel panelen moet ik plaatsen?

Op basis van uw verbruik, uw dakhelling en uw oriëntatie wordt bepaald hoeveel panelen u nodig hebt om uw totale verbruik te compenseren. In dat geval hoeft u niet meer voor uw elektriciteit te betalen en bent u dus volledig onafhankelijk van de stijging van de energieprijzen. Een consulent komt graag bij u langs om dit samen met u te bespreken. 

Is mijn dak geschikt?

Bijna om het even welk dak is geschikt voor de plaatsing van zonnepanelen. Een uitzondering zijn rieten daken. Door ons lage balastsysteem kunnen ook op bijna elk plat dak zonnepanelen geplaatst worden .

Wat met mijn brandverzekering?

Na de installatie wordt deze gekeurd door een onafhankelijk keuringsorganisme.
Het keuringsattest zorgt ervoor dat u ingedekt bent in geval van brand.

Wat met de bouwaanvraag?

Er is geen bouwaanvraag nodig voor de installatie van zonnepanelen.

Hoe lang duurt een installatie?

Een installatie tot 30 panelen wordt meestal in één dag geplaatst.

Moet ik mijn zonnepanelen aangeven?

Ja, dit moet u doen bij uw distributienetbeheerder. Hiervoor hebt u een keuringsverslag en een ééndraadschema nodig. Energievoormorgen bezorgt u alle nodige documenten en biedt indien nodig hulp bij de aangifte van uw installatie.

Hoe lang duurt het -na beslissing- tegen dat de panelen op mijn dak liggen?

Na ontvangst van een ondertekende offerte duurt het ongeveer vijf weken vooraleer wij komen installeren.

Hoe zit het met belastingen op zonnepanelen?

Vanaf 1 juli 2015 wordt er een belasting gehoffen op de prosumenten (eigenaars van zonnepanelen). 
De grootte van die belasting hangt af van het vermogen van de omvormer en van de distributienetbeheerder.
In onderstaande tabel kan je het tarief zien per kW vermogen van je omvormer naast elke distributienetbeheerder.
http://www.vreg.be/nl/prosumententarief-2017

Wie je distributienetbeheerder is hangt af van je woonplaats en kan je terugvinden op:
http://www.vreg.be/uw-netbeheerder

Deze belasting is niet meer van toepassing voor mensen die na 2020 hun installatie laten plaatsen!

Vraag uw gratis en vrijblijvend plaatsbezoek aan!

U kan ons contacteren voor een gratis en vrijblijvend plaatsbezoek.
Een van onze experts komt bij u ter plaatse en helpt u bij uw zoektocht naar de meest geschikte plaats en materialen voor uw zonnepaneelinstallatie.

Erkend installateur

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Meer informatie
Ik snap het!